ตัวเลือกหลักสูตรของเรา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 4, 6)

คุณสับสนว่าจะเลือกหลักสูตรโฮมสคูลอะไรดี? นี่คือครอบครัวของเราเลือกเรียนโฮมสคูลชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 4 และ 6