ขวดประสาทสัมผัสสภาพอากาศ

ขวดประสาทสัมผัสที่สร้างสรรค์เหล่านี้เป็นวิธีที่สนุกสำหรับเด็กวัยเตาะแตะและเด็กก่อนวัยเรียนในการสำรวจสภาพอากาศประเภทต่างๆ เด็ก ๆ ไม่เคยยังเด็กที่จะเริ่มสำรวจสภาพอากาศและโลกรอบตัวพวกเขา นี่เป็นเรื่องสนุกจริงๆสำหรับเด็กวัยเตาะแตะและเด็กก่อนวัยเรียนในการสำรวจสภาพอากาศประเภทต่างๆ […]